Hämeen ammattikorkeakoulu

Käytämme nyt Outlook sähköpostia, linkit alla;
We are using Outlook email now, links below;
https://outlook.com/hamk.fi
https://outlook.com/student.hamk.fi

Huom! kirjautumistunnus muodossa ktunnus@hamk.fi tai ktunnus@student.hamk.fi
Note! username syntax is username@hamk.fi or username@student.hamk.fi